Hot summer 2015
Một mùa hè tràn nắng, gió và hương sắc cỏ hoa, nguồn cảm hứng, sự sống bất tận, lan tỏa... mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nắng vàng rực rỡ, sắc hoa nồng nàn... The One Fashion đã mang vẹn nguyên cảm giác tươi trẻ với nguồn cảm hứng bất tận ấy vào từng thiết kế trong BST Mùa hè 2015.
1, 2, 3, 4, [5] , 6, 7